sobota, 9. januar 2010

33. Uporaba in življenjska doba elektronskih napravElektronske naprave so postale nepogrešljive v današnjem življenju in jih uporabljamo praktično na vsakem koraku (računalnik, navigator, televizija, MP3 predvajalnik, telefon…). Ker se proizvajalci trudijo izdelovati vedno bolj popolne in všečne elektronske naprave, jih ljudje razmeroma hitro menjamo. Starih se naveličamo, morda se pokvarijo in jih zavržemo. Odpadek, ki pri tem nastane, je problematičen. Običajno vsebuje veliko strupenih snovi ter različne težke kovine v manjših količinah. V Sloveniji imamo posebno uredbo, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo: Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006107&stevilka=4588).Predstavljam par praktičnih nasvetov kako zmanjšati količino odpadne elektronske opreme oz. kako poskrbeti, da bo ta odpadek kar najmanj škodljiv za okolje:
  1. Dvakrat premislimo, če resnično potrebujemo novo elektronsko napravo. Morda bi zlahka živeli tudi brez nje, morda si jo lahko občasno izposodimo.
  2. Če je stara naprava v okvari, razmislimo če bi jo morda popravili in nam bo služila še nekaj let.
  3. Poskusimo delujočo napravo uporabljati čimdalje.


V kolikor se odločimo, da staro elektronsko napravo resnično zavržemo imamo več možnosti:

  1. Če naprava še deluje jo prodamo ali podarimo.
  2. Elektronsko opremo oddamo tistemu prodajalcu, kjer bomo kupili novo. Prodajalci morajo elektronski odpadek sprejeti, k temu jih zavezuje uredba.
  3. Elektronsko opremo oddamo k predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/)
  4. Počakamo na lokalno akcijo zbiranja odpadkov, ki jih organizirajo različne službe za ravnanje z odpadkov ter takrat varno oddamo odpadek.
Včasih lahko staro opremo z nekaj znanja predelamo v drugo uporabno napravo. Nikakor pa ne odlagajmo elektronske opreme med mešane odpadke v našo kanto ali kakšnemu sumljivemu zbiralci takšnih odpadkov. Lahko se zgodi, da tako oddana stara oprema konča na raznih divjih odlagališčih, kjer se nestrokovno razgrajuje, onesnažuje in uničuje okolje. Veliko takšne opreme konča na Kitajskem, kjer ljudje zaradi nepravilne razgradnje in pridobivanja plemenitih kovin zapravljajo svoje zdravje, med njimi tudi otroci: http://www.youtube.com/watch?v=ZHTWRYXy2gE.

Učinek: Manjša količina odpadne električne in elektronske opreme