nedelja, 28. februar 2010

34. Centralna regulacija ogrevanja


Zima se počasi izteka in že je čas da razmislimo kakšne ukrepe bomo izvedli na našem ogrevalnem sistemu do prihodnjega leta, da bomo še bolj prijazni do okolja in naše denarnice. Mogoče se bo komu zdelo razmišljanje o izboljšavah ogrevalnega sistema proti koncu zime nesmiselno, a vendar je to pravi čas. Predvsem so zanimive investicije pri katerih z razmeroma majhnim vložkom dosežemo velike učinke že v enem ali parih letih.


Eden takšnih ukrepov je namestitev centralne regulacije ogrevanja, katere glavna naloga je uravnavanje temperature ogrevalne vode v sistemu v odvisnosti od zunanje temperature in po želji nastavljenega časa ogrevanja. Prednosti tovrstne regulacije so (iz lastnih izkušenj):

  • temperatura ogrevalne vode se hitro prilagaja glede na zunanjo temperaturo (npr. Če zunaj začne sijati sonce se ozračje segreje, regulacija glede na to zmanjša temperaturo vode v ceveh);

  • nastavitev časa ogrevanja po lastni želji (npr. Za vsak dan se lahko nastavi kdaj začne sistem greti stanovanje in kdaj se izključi);

  • možnost nastavitve ogrevanja v nočnem času (npr. Za zelo mrzle dni bo sistem sam poskrbel, da bodo radiatorji tudi ponoči nekoliko topli – posledično lahko zjutraj hitro dosežemo delovno temperaturo sistema);

  • celotno zimo sistem deluje avtomatsko in praktično niso potrebni nobeni ročni posegi.

Največje prihranke dobimo, ko je avtomatika optimalno nastavljena, takrat dovaja v grelna telesa ravno toliko toplote, kot je objekt v danih razmerah potrebuje, oziroma ravno toliko, kot so takrat toplotne izgube objekta. Po izkušnjah lahko dosežemo od 10% do 20% prihranka – odvisno od drugih ukrepov varčevanja, ki smo jih že izvedli. Poleg navedenega so najnovejši sistemi centralnega reguliranja sposobni še marsikaj, od zaščite kotla proti kondenzaciji, krmiljenja obtočne črpalke, krmiljenja in spremljanja temperature vode v bojlerju za sanitarno vodo, reguliranje več ogrevalnih krogov hkrati, zaščito proti zmrzovanju, dodatno fino regulacijo glede na temperaturo zraka v prostorih, zaščito sistemov ogrevalnega kroga v poletnem časi in drugo.


Za enostavnejše sisteme reguliranja (npr. Enostanovanjska hiša z enim ali dvema krogoma reguliranja) se cene z montažo gibajo od 400 do 600 Evrov. Ob 10 do 20% prihrankih se nam investicija lahko povrne že v parih letih saj bomo porabili od 10% do 20% manj kurilnega olja, plina, drv ali drugega energenta. V Sloveniji imamo na trgu dobre in preizkušene rešitve, med drugim: Seltron, Firšt Rototehnika.


Osnovne komponente delovanja za enostanovanjsko hišo (prikazano na enostavni shemi): potrebujemo zunanje tipalo temperature, tipalo temperature dvižnega voda, tipalo temperature kotla, motorni pogon za mešalni ventil, centralno regulacijsko enoto in sobno enoto za fino reguliranje temperature (opcija), priklop na obtočno črpalko ogrevalnega kroga. Dodamo pa lahko še reguliranje tople sanitarne vode z dodatnim tipalom in priklopom na obtočno črpalko bojlerja. Shema okvirno prikazuje postavitev komponent.

UČINEK: Od 10% - 20% prihranka pri porabi energentov za ogrevanje stanovanj